jdp1937.male@163.com

转--来信写在岁末年初

                                                                                               看完了,也哭了!为了见面,我在你们经过的路上卖菜,为了早点解脱,我就先走了。。你把你的一切都给了我们,你还留下什么?愿全天下的子女能读懂这部微电影中深深的爱,也请珍惜身边的人吧!他们赔着我们不会很久的![我没哭,嘻!---东鹏]

评论