jdp1937.male@163.com

转--名胜古迹360度旋转全景欣赏!

 

 

1、樱花青龙寺全景动态图

 

2、西安关中书院全景动态图

 

3、西安大唐芙蓉园三维实景动态图

 

4、北京故宫博物院全景动态图5、国粹苑全景动态图点击下面的地名可欣赏更多:

 巴黎夜景 .  铁塔全景 . 塞纳河夜景 .   意大利 .

大教堂内3.   博物馆1. 博物馆2 .   街景[白天].  

 街边 .   街景[夜景] . 大教堂内1.   大教堂内2 .  


 

 

                                                      

评论